Stabiliteitsstudies

Steeds meer bouwgronden zijn van een bedenkelijke kwaliteit qua draagkracht. Alle goede gronden zijn immers meestal volgebouwd. Bovendien wordt het ontwerp van vele projecten architecturaal telkens gewaagder: meer glas, minder kolommen,… De draagstructuur van een project vormt dus prominent de ruggengraat om te weerstaan aan allerhande invloeden zoals wind, sneeuw, bodemsamenstelling…

Met geavanceerde rekenprogramma’s berekenen we zettingen en bepalen we het meest optimale funderingstype en de optimale structuur.

Hoe gaan we te werk?

Na goedkeuring van onze vrijblijvende offerte en wanneer alle gegevens in ons bezit zijn (sondering, bouwaanvraagplannen,…) gaan we over tot een voorstudie. Hierbij wordt bepaald voor welk funderingstype gekozen wordt (graag regelen we de meest voordelige sondering voor u), welke dikte vloerplaten moeten hebben, waar betonnen balken en kolommen moeten komen, waar metalen profielen komen… Deze plannen geven we door aan de architect/projectleider. Op basis hiervan kan deze de uitvoeringsplannen opmaken. Wanneer alle afmetingen besproken en goedgekeurd zijn, voeren we een detailstudie uit. Hierin tekenen we alle wapening in en stellen meetstaten op van hoeveelheden staal en beton.

Wat kost een stabiliteitsstudie?

Uiteraard hangt een juiste prijsbepaling samen met de moeilijkheidsgraad en de grootte van uw project. Onze offerte stellen wij steeds zeer overzichtelijk op, met de nodige uitleg per item (lastendaling – uitwerking per niveau - …).

We stellen u in onze offerte ook steeds vrijblijvend werfopvolging voor. Deze is zeker niet verplicht. In principe kan een architect ook steeds vaststellen of de uitgetekende wapening wel degelijk aanwezig is en ordentelijk werd geplaatst.

is een stabiliteitsstudie verplicht?

Neen, wettelijk niet. Maar ze biedt wel een meerwaarde aan uw gebouw. De realiteit leert ons immers dat vaak gewerkt wordt met veel te zware metalen profielen, waardoor uw kost onnodig de hoogte ingejaagd wordt.

Wij dimensioneren uw draagstructuur perfect op maat volgens de geldende normen, zodat u geen cent teveel betaalt!